Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

รับสมัครงาน บริษัท สยามฟูรูกาว่า แบตเตอรี่ (FB Bettery)

           

บริษัท สยามฟูรูกาว่า แบตเตอรี่ (FB Bettery) 
ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ และจักรยายนต์คุณภาพสูง ตั้งอยู่ในเขตประกอบการเหมราชสระบุรี อ.หนองแค สระบุรี
.......................................................................................
จะมารับสมัครงาน ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

เวลา 13.00 น. - 15.00 น.  ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  

** คุณสมบัติ   อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี / จบชั้นปวส.ทุกสาขาวิชา

**เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ
3. ใบรายงานผลการเรียน หรือใบรับรองผลการเรียน จำนวน 1 ใบ
4. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 08 มกราคม 2560 แหล่งที่มา : งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน