สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาทวิภาคีศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

           

นักศึกษาทวิภาคีระดับปวส. สาขาไฟฟ้าควบคุมและสาขางานเครื่องมือกล  จำนวน  60  คน

ศึกษาดูงาน  บริษัท  เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด

วันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2559 เวลา  09.00 - 12.00 น.

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 29 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี