สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซูกิชิ จำกัด

           

ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท ซูกิชิ  จำกัด 

ภาคเรียนที่ 1/2560

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  2559 เวลา 16.00 - 17.00 น.

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี