สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท โอโตยะ จำกัด

           

ประชุมนักศึกษาทวิภาคีฝึกอาชีพ ร่วมกับ บริษัท  โอโตยะ  จำกัด

ภาคเรียนที่ 1/2560

วันอังคารที่  27  ธันวาคม  2559 เวลา 14.00 - 15.00 น.

ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี