สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

           

ครงการศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่  24  สิงหาคม  2559

ณ  วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง  

บริษัท  เซ็นทรัล  เรสเตอร์รองส์  กรุ๊ป  จำกัด

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี