สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการศึกษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพ

           

โครงการศึกาษาดูงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อยกระดับคุณภาพ

วันที่  18-19  สิงหาคม  2559

ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

โรงไฟฟ้าอมตะนครบีกริมเพาเวอร์

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 พฤศจิกายน 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี