สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2/2559

           

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่  2/2559    

วันที่  23  สิงหาคม  2559

โดย ดร.จรูญ  เตชะเจริญกิจ  

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง

ณ  หอประชุมโรงอาหารชั้น 2  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 31 ตุลาคม 2559 แหล่งที่มา : งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี