สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

เยี่ยมบ้านนักศึกษา

           

อาจารย์สลิล  ดาวัน  เยี่ยมบ้านนักศึกษา  1  สธค.1  เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม  2559  ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  เยี่ยมบ้าน  100%

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 กรกฎาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด