สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย "กระท้อนแช่อิ่ม"

           

วันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ กลุ่มวิชาสังคมศึกษา  แผนกวิชาสามัญสัมพัธ์  จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาไทย  "กระท้อนแช่อิ่ม" เพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของจังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์