สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นิเทศนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ

           

ครูสายสัมพันธ์  แน่นอน  นิเทศนักศึกษาฝึกงานสถานประกอบการ  2 สกต.1 เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด