สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด

           

ครูและนักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ  ปลอดภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ  70  ปี  ทรงครองราชย์  26  มิถุนายน  วันต่อต้านยาเสพติดโลก

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 27 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด