สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ไหว้ครูฝึกในสถานประกอบการ

           

นักศึกษา  ปวส.  สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก  (ทวิภาคี)  ไหว้ครูฝึกในสถานประกอบการเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจำปี  2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด