สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์มอบสื่อการเรียนการสอน

           

ชมรมศิษย์เก่าช่างยนต์ได้มองเห็นประโยชน์และความสำคัญของสื่อการเรียนการสอน จึงได้ร่วมตัวช่วยกันมอบ อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้กับ รุ่นน้องแผนกวิชาช่างยนต์เพื่อพัฒนาทักษะและฝืมือ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 20 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์