สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประกวดพานไหว้ครู ประจำปี 2559

           

นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดร่วมประกวดพานไหว้ครูได้รับรางวัลชมเชยประเภทสวยงามและได้รับรางวัลที่  3  ประเภทสร้างสรรค์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 17 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด