สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การอบรมสร้างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio)

           

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดโครงการอบรมสร้างแฟ้มสะสมผลงานนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์(E-Portfolio) ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องอินเตอร์เน็ต อาคารวิทยบริการ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์