สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรม fix it center ณ. อบต ต.พุคา

           

กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fix it center) อบต.พุคา วันที่ 4-5, 11-12, 18-19, 25-26 พฤษภาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มิถุนายน 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์