สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อบรมคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพชีวิตนักเรียนนักศึกษาใหม่

           

อบรมคุณธรรมนำความรู้และคุณภาพชีวิตนักเรียน  นักศึกษาใหม่  ระดับชั้น  ปวช.1  และ  ปวส.1  สาขาวิชาการตลาด

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด