สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

อำเภอยิ้ม ชมรมวิชาชีพช่างยนต์สัญจร (25พ.ค.59)

           

ตามโครงการบริการและวิชาชีพสู่ชมชนสอนวิชาชีพระยพสั้น 108 อาชีพ นั้น ทางแผนกวิชาช่างยนต์ได้ โดยชมรมวิชาชีพช่างยนต์สัญจร ได้จัดนักศึกษาและอาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์เข้าบริการและสอนอาชีพ ณ.ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมมาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 พฤษภาคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์