สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตร

           

ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียนเรื่องการขอเพิ่มหลักสูตร

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 15 กุมภาพันธ์ 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด