สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

คณะศิลปกรรมให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา จ.ลพบุรี

           

คณะศิลปกรรมให้การต้อนรับคณะครู-นักเรียนโรงเรียนค่ายนารายณ์ศึกษา จ.ลพบุรีจำนวน 234 คน ในการเยี่ยมชมคณะวิชาและแนะแนวทางการศึกษาต่อในคณะวิชาศิลปกรรม ในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 ระหว่างเวลา 08.00-12.00 น. ขอขอบคุณคณะครู-นักศึกษาศิลปกรรมทุกท่าน

ที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก