สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการบริการวิชาชีพ "พี่ช่วยน้องสอนศิลปะ" ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" บ้านวังขะโดะ ต.บ้องตี้ อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที

           

โครงการบริการวิชาชีพ "พี่ช่วยน้องสอนศิลปะ"
ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" 
บ้านวังขะโดะ ต.บ้องตี้ อ.ไทนโยค จ.กาญจนบุรี
ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม พ.ศ. 2559
โดยได้รับเงินบริจาคไปมอบให้จำนวน 93,079.25 บาท
และแยกออกเป็นรายการต่างๆ อาทิเช่น เครื่องครัว , อุปกรณ์การเกษตร , ขนม , นม , เสื้อผ้า , หนังสือ , ดินสอ , ของเล่นต่างๆ ฯลฯ
บัดนี้โครงการได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
จึงขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วย
    แผนกวิชา ศิลปกรรม 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 21 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก