สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

           

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ณ วัดอัมพวัน ชุมชนบ้านมอญ ต.บางขันหมาก อ.เมือง จ.ลพบุรี วันที่ 18 มกราคม 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ