สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

รับบริจาคเงินเพื่อตัดเสื้อผู้สูงอายุกลุ่มติดเตียง

           

รับบริจาคเงินเพื่อตัดเสื้อผู้สูงอายุและนำไปมอบให้ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี วันที่ 18 มกราคม 2558 ตามโครงการ "บูรณาการความรู้ สู่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน"

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์