สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ประชุมครูแผนกสามัญสัมพันธ์

           

วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ประชุมครูประจำแผนกวิชาสมัญสัมพันธ์ เตรียมความพร้อม การจัดงานปีใหม่ งานเกษียณอายุราชการและติดตามการจัดทำข้อมูล 9 ประการของแผนก

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 13 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์