สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการประกวดบอร์ดวันสำคัญทางพุทธศาสนา

           

ในวันจันทร์ที่  11 มกราคม 2559 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดบอร์ด"วันสำคัญทางพุทธศาสนา" เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรในกลุ่มวิชาสังคมศึกษา

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์