สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559

           

นางวิไลวรรณ ศรีแสงอ่อน หัวหน้าแผนกวิชา ได้นำนักศึกษา  นายศราวุธ ทัพงาม และ นางสาวนฤมล ครยก นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช. 1  ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2559 ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และได้รับโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรจาก พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 12 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ