สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการอาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2559

           

          แผนกวิชาช่างยนต์ และงานโครงการพิเศษ ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกจังหวัดลพบุรี ตั้งหน่วยอาชีวะอาสา"ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย เทศกาลปีใหม่ 2559" บริเวณหน้ากรมการขนส่งทางบกจังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ถึง 4 มกราคม 2559 เพื่อบริการประชาชนในการเดินทางในช่วงเทศกาลปีหม่ 2559

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 มกราคม 2559 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์