สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Animotion 2D เรื่องคนดีศรีอาชีวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง

           

ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค ที่จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ Animotion 2D เรื่องคนดีศรีอาชีวะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก