สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะงานโยธา

           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  "งานโยธา"ระดับภาคกลาง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง  วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ  ๒

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา