สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะงานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.

           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ "การประมาณราคางานก่อสร้าง  ปวช."ระดับภาคกลาง

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง   วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ ๑

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง