สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2558

           

 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 
และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง
ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ "100 คะแนนเต็ม" ในการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ระดับภาค ภาคกลาง 
ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ