สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันโปรแกรมบัญชี ปวส. ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง

           

การแข่งขันโปรแกรมบัญชี ปวส. ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 19 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการบัญชี | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการบัญชี