สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับ อศจ. ลพบุรี ปี 2558

           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 04 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์