สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแสดงนิทรรศการในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา

           

แผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ได้รับเกียรติเข้าร่วมในการแสดงนิทรรศการในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ประจำปี 2559 ภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2558 ณ  ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 ธันวาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างกลโรงงาน