สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการประกวดบอร์ดเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ

           

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 กลุ่มวิชาสังคมศึกษา แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดกิจกรรมประกวดบอร์ดเทิดพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ณ ห้องเรียน 205 อาคาร 8 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี  ขอขอบคุณคณะครู และนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าร่วมกิจกรรมให้สำเร็จด้วยดีค่ะ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์