สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

แผนกช่างยนต์ ร่วมกิจกรรม TOYOTA ขับเคลื่อนความสุข

           

แผนกช่างยนต์ นำนักศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม TOYOTA ขับเคลื่อนความสุข ณ งานฤดูหนาว โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 30 พฤศจิกายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์