สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

           

การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาชีพพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558

ระดับอาชีวะจังหวัดลพบุรี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 18 พฤศจิกายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด