สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ทักษะออกแบบเว็บเพจ "การขายสินค้าออนไลน์"

           

กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ การแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์

ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

ผลการแข่งขันมีดังนี้

ตัวแทนนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

 

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 11 พฤศจิกายน 2558 แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ