สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

บรรยากาศการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

           

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 07 พฤศจิกายน 2558 แหล่งที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา