สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ตลาดนัด lbtech

           

ตลาดนัด lbtech 

นักศึกษาแผนกวิชาการขายและการตลาดร่วมออกร้านในตลาดนัดlbtech

วันที่ 26 ตุลาคม 2558

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 ตุลาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการขายและการตลาด | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการขายและการตลาด