สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

กำหนดประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

           

กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2558

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

   ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี   

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 06 ตุลาคม 2558 แหล่งที่มา : งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชา