สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

           

แผนก วิชาศิลปกรรม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันคล้ายวันสถาปนา

วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 01 ตุลาคม 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก