สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

วันเวลาที่ภาคเพียร..สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ ปี 2558

           

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558 คณะครูอาจารย์แผนกศิลปกรรมได้ เข้าร่วมงานมุทิตาจิต คณะคูรอาจารย์ ที่เกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ.2558

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 28 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาการออกแบบและออกแบบนิเทศศิลป์