สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

Fix it center แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

           

การก่อสร้างปรับปรุงห้องสุขาตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้าง (fix it center)

ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์รุ้ลมุฮายีรีนฯประจำมัสยิดกลางจังหวัดลพบุรี

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 24 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างก่อสร้าง