สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

โครงการศึกษาดูงาน แผนกวิชาช่างยนต์

           

วันที่ 17 กันยายน 2558  แผนกวิชาช่างยนต์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน บริษัท สยามฟูรูกาวา จำกัด (FB Battery) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

 
 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 23 กันยายน 2558 แหล่งที่มา : แผนกวิชาช่างยนต์ | ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : แผนกวิชาช่างยนต์