สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ การตลาด 360 องศา
   
ผุ้รับผิดชอบ หัวหน้าแผนกวิชาการขายและการตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ 15 มิถุนายน 2558 ถึง 15 มิถุนายน 2558
สถานที่ดำเนินการ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงวิชาชีพขิงตนเอง 2.เพื่อสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ
ค่าใช้จ่าย 0.00 บาท
ผลที่ได้รับ นักเรียนนักศึกษาได้ตระหนักถึงการทำงานตามสาขาวิชา
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักศึกษา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ