สามัคคี 
มีวินัย 
ใฝ่ความรู้
ชูคุณธรรม
 
กลับหน้าหลัก

ผลสรุปการดำเนินโครงการ

   
ชื่อโครงการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
ผุ้รับผิดชอบ นางสลิล ดาวัน
ระยะเวลาดำเนินการ 27 กันยายน 2558 ถึง 27 กันยายน 2558
สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
วัตถุประสงค์ 1.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้าใจกระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ค่าใช้จ่าย 3,940.00 บาท
ผลที่ได้รับ 1.นักเรียนเข้าใจกระบวนการจัดทำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 2.นักเรียนเข้าใจการจัดการวางแผนและจัดการผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
ผุ้เข้าร่วมโครงการ นักเรียนนักศึกษา
ข้อเสนอแนะ -
ผลการประเมิน อยู่ในระดับดี
download file -

 

 
นำเข้าข้อมูลเมื่อ : 22 กันยายน 2558  แหล่งที่มา : ผู้ดูแลระบบ| ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดโดย : ผู้ดูแลระบบ