นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      

Untitled Document

.:: ข่าวรับรางวัล::.

 กิจกรรมการประกวดขบวนเดินรณรงค์แต่งไทย งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี ๒๕๖๑(ครั้งที่ ๓๑)
 โครงการครูดีปูชนียบุคคล ประจำปี ๒๕๖๐
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ BEER GAME
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ ทักษะการจัดดอกไม้แบบไทย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 การแข่งขันทักษะทางวิชาชีพโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการเบียร์เกมส์)
 การจัดดอกไม้
 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิชาประวัติศาสตร์ไทย ระดับปวช.
 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาประวัติศาสตร์ไทย
 เสื้อสวมง่ายใส่สบาย EASY WEAR EASY CARE ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนอาขีวศึกษาจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมประกวดในระดับภาค
 ขาตั้งอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3เป็นตัวแทนภาคกลางเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับชาติ
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานสำรวจ ระดับปวส. ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานเขียนแบบก่อสร้าง ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานโยธา ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับปวส. ระดับอาชีวศึกษาภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ งานประมาณราคางานก่อสร้าง ระดับ ปวช.
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภททีม โจทย์ บ้านสร้างสรรค์สู่ครัวไทย
 กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ "ทักษะการออกแบบเว็บเพจ การขายสินค้าออนไลน์"

 การแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ไบเทคบางนา สาขา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)
 การประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2558
 การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ตอบปัญหาวิชาการประวัติศาสตร์ไทย
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ด้านงานกลึง
 การแข่งขันทักษะการเชื่อม GTAW & SMAW ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (แบบจำลองสถานการณ์เบียร์เกมส์)
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับภาค ภาคกลาง 2558
 การจัดประกวด "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
 งานแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การประกวดมารยาทไทย
 งานแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย
 การศึกษาอุปกรณ์ช่วยยกตัวผู้ป่วย
 -
 การแข่งขันฝีมือแรงงาน สาขา อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ประกอบวงจร และเขียนโปรแกรมคอลโทลเลอร์ รอบคัดเลือกตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 2 สุพรรณบุรี
 การสร้างและหาประสิทธิภาพอุปกรณ์ปลดล็อคลูกบิดด้วยรหัสคิวอาร์ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอย์