นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
 >> ข้อมูลพื้นฐาน
  หน้าแรก
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  ข้อมูลทั่วไปของแผนก
  โครงสร้างบุคลากร
  แผนผังการบริหารงานภายในแผนกวิชา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนการเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ระบียบการศึกษา
  ระเบียบความประพฤติ
  ระเบียบเครื่องแต่งกาย
>> บริการนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
  ระบบบริหารจัดการงาน RMS 2012
  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ของแผนก ::.

 

  ข่าวทั้งหมด >>
   แนะแนวการศึกษาต่อ ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบทวิภาคีและระบบปกติ 
เขียนโดยแผนกวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ เมื่อ :: 25 มกราคม 2562
   แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ระบบปกติและระบบทวิภาค 
เขียนโดยแผนกวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ เมื่อ :: 29 กุมภาพันธ์ 2559
   ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาคกลาง 
เขียนโดยแผนกวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ เมื่อ :: 22 ธันวาคม 2558
   Logistics Experss บริการรับพิมพ์งาน ปรื้นงาน ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มทำปก  
เขียนโดยแผนกวิชา : การจัดการโลจิสติกส์ เมื่อ :: 24 พฤศจิกายน 2558

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล