นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
 >> ข้อมูลพื้นฐาน
  หน้าแรก
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  ข้อมูลทั่วไปของแผนก
  โครงสร้างบุคลากร
  แผนผังการบริหารงานภายในแผนกวิชา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนการเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ระบียบการศึกษา
  ระเบียบความประพฤติ
  ระเบียบเครื่องแต่งกาย
>> บริการนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
  ระบบบริหารจัดการงาน RMS 2012
  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ของแผนก ::.

 

  ข่าวทั้งหมด >>
   รายละเอียดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ (ล่าสุด) 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 19 มกราคม 2561
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ 2561 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 15 มกราคม 2561
   การแข่งขันทักษะสาขาเทคนิคยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 13 พฤศจิกายน 2559
   เชิญชวนศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ ลงทะเบียนชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 27 กรกฎาคม 2559

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล