Sadece en tahrik edici ve en sıcak pornolar burada, bu yüzden size söyleyebileceğimiz tek şey sadece uzanıp zevk almak! İçeriye gelin ve aradığınız şeyi kesinlikle hayal edebileceğiniz en zor zevkleri verecek olan bu inanılmaz bedava pornolar koleksiyonunda bulun.
นักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร  ผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า   ทุน  แผนที่ วท.ลบ      
 >> ข้อมูลพื้นฐาน
  หน้าแรก
  ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
  ข้อมูลทั่วไปของแผนก
  โครงสร้างบุคลากร
  แผนผังการบริหารงานภายในแผนกวิชา
  หลักสูตรที่เปิดสอน
  แผนการเรียน
  ข่าวประชาสัมพันธ์
>> ระบียบการศึกษา
  ระเบียบความประพฤติ
  ระเบียบเครื่องแต่งกาย
>> บริการนักศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  แนวทางการประกอบอาชีพ
  ห้องเรียนออนไลน์ E-learning
  ระบบบริหารจัดการงาน RMS 2012
  ศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา v-cop.net
  สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 

.: ข่าวประชาสัมพันธ์ของแผนก ::.

 

  ข่าวทั้งหมด >>
   รายละเอียดแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ (ล่าสุด) 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 19 มกราคม 2561
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาช่างยนต์ 2561 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 15 มกราคม 2561
   การแข่งขันทักษะสาขาเทคนิคยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2559 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 13 พฤศจิกายน 2559
   เชิญชวนศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ ลงทะเบียนชมรมศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างยนต์ 
เขียนโดยแผนกวิชา : ช่างยนต์ เมื่อ :: 27 กรกฎาคม 2559

 

ข่าวและกิจกรรมแผนก
โครงการแผนก
ข่าวการรับรางวัล